• Online vzdelávanie

      18. 10. 2020

      Milí žiaci,od zajtra 19.10.2020 sa vyučuje online podľa rozvrhov zverejnených na stránke https://www.spsbj.sk/skola/covid. Hodiny začínajú podľa štandardných časov (1. hodina o 7:45, 2. hodina 8:35, ....). Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov (chýbajúci internet, ...) nemôžu zúčastňovať online vzdelávania to oznámia svojim triednym učiteľom. Chýbanie na online hodinách bude nutné ospravedlniť.

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

      12. 10. 2020

      Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 bude od pondelka 12. 10. 2020 v stredných školách mimoriadne prerušené vyučovanie a školy prejdú na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

      V tejto súvislosti bude dištančné vzdelávanie na našej škole prebiehať v prostredí Edupage, kde žiaci nájdu pripravené študijné materiály a cez online hovory prostredníctvom FreeConferenceCall. Manuál na prihlásenie sa do aplikácie nájdete na www.spsbj.sk -> Študenti -> Videokonferencie alebo kliknutím na odkaz. Režim striedania online a offline formy vyučovania volia učitelia tak, aby aj vyučovanie na diaľku bolo čo možno najefektívnejšie.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 1. 10. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje