• Viete, že na škole je:

    • 358 žiakov (325 chlapcov, 33 dievčat)
     102 prvákov (88 chlapcov, 14 dievčat)
     75 maturantov (72 chlapcov, 3 dievčat)
     36 učiteľov (18 mužov, 18 žien)
     14 tried